Đêm chong đèn ngồi ghi nhớ lại Từng mẩu truyện ngày xưa. Mẹ về đứng bên dưới mưa Che đàn con nằm ngủ Canh từng bước chân thù. Chị em ngồi bên dưới cơn mưa. Chị em lội qua bé suối, bên dưới mưa bom không lo Mẹ dịu nhàng gửi lối, Tiễn con qua núi đồi. Mẹ ngập trong đêm tối, Gió mưa tóc che lối nhỏ đi. Đêm chong đèn ngồi lưu giữ lại Từng mẩu truyện ngày xưa. Mẹ về đứng bên dưới mưa, bít tứng căn nhà nhỏ Xóa sạch mát vết bé về chị em ngồi dưới cơn mưa Mẹ là gió uốn nắn quanh, bên trên đời bé thầm yên Trong câu hát thanh bình. Chị em làm gió ý muốn manh. Mẹ là nước cất chan, Trôi dùm con phiền muộn mang lại đời mãi trong lành bà bầu chìm dưới gian nan.

Bạn đang xem: Bài hát huyen thoai me


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Trồng Lan Vào Chậu Lớn Hoa Cực Đẹp, Cách Trồng Hoa Lan Rừng Vào Chậu Lớn Hoa Cực Đẹp

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.