Làm bài bác tập là trong những cách tốt nhất có thể để cầm chắc kiến thức đã học. Gọi được điều đó, Step Up giúp những em tổng vừa lòng lại bài tập giờ đồng hồ Anh bao gồm: bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 6, bài xích tập tiếng Anh lớp 6 thì thừa khứ đơn, bài tập về những thì, bài xích tập dạng so sánh, bài bác tập có đáp án để những em có tác dụng và so sánh tác dụng tại nhà. Hy vọng các em ôn tập giỏi và có kết quả thi tốt! 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

1. Bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 thì bây giờ đơn, hiện tại tiếp diễn 

Thì bây giờ đơn cùng thì hiện tại tiếp diễn là nhì thì thường gặp gỡ trong những bài kiểm tra, bài bác thi, bao gồm cả trong tiếp xúc tiếng Anh. Hai thì này có một số trong những điểm tương tự nhau nên nhiều bạn thường bị nhầm lúc làm bài bác tập hoặc sử dụng. Làm bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 6 sau đây giúp những em phân biệt cụ thể qua những cách sử dụng, cấu trúc, lốt hiệu nhận biết của 2 thì giờ đồng hồ Anh đặc biệt này nhé. 

Bài tập thực hành:

Where’s Peter? He…………..(listen) to lớn a new tuy vậy in his room. Don’t forget to take your hat with you lớn Viet Nam. You know it always ………….. (rain) in Ha Noi Peter ………….. (work) hard all day but he …………..(not work) at the moment. Look! That girl ………….. (run) after the car. She …………..(want) khổng lồ catch it. She …………..(speak) Japanese so well because she …………..(come) from Japan. The quái nhân ………….. (come). We …………..(meet) her in 2 hours and nothing is ready! My boyfriend ………….. (live) with his parents but right now He …………..(stay) with me for a few days. She can’t talk on the phone now. She ………….. (drive) home. I can’t help you . I …………..(not know) where she keeps your files. Minh ………….. (swim) very well, but he …………..(not run) very fast.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh lớp 6

2. Bài xích tập tiếng Anh lớp 6 thì thừa khứ đơn 

Thì vượt khứ đơn để diễn tả hành cồn trong quá khứ hoặc vừa kết thúc. Đây là giữa những thì căn bạn dạng nhất, đặc trưng nhất vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên khi làm bài bác tập thì đa số chúng ta vẫn bị nhầm lẫn bởi cấu trúc của nó tương tự thì lúc này Đơn. Tuy nhiên, với thì quá khứ đơn, ở vị trí động từ bỏ thường, các bạn phải nhớ dạng vượt khứ của cồn từ thường, bởi bao gồm động từ không tuân theo quy tắc. Làm bài bác tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 thực hành tiếp sau đây để ghi nhớ phương pháp dùng nhé. 

Bài tập thực hành 

She ………… at trang chủ all weekend. (stay) Peter ………… to lớn the cinema last week. (go) My girl friends ………… a great time in Khanh Hoa last month. (have) My vacation in Ha Noi ………… wonderful. (be) Last summer I ………… Vung Tau beach. (visit) My son ………… tired after the trip. (be) He………… a lot of gifts for his girl friend (buy) I ………… sharks & dolphins the last day. (see) Hoang ………… chicken and meat for dinner. (eat) He ………… about his holiday in domain authority Nang. (talk)

3. Bài xích tập giờ Anh lớp 6 thì tương lai gần

Thì tương lai dùng để làm gần mô tả một kế hoạch, một dự định, một dự đoán phụ thuộc bằng bệnh ở hiện nay tại. Làm bài tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 sau đây để núm chắc kỹ năng và kiến thức về thì này nhé. 

Bài tập thực hành

He (come) to lớn his grandfather’s house in the countryside next month. They (go) camping this month. She (have) her hair cut tomorrow because it’s too long. He (buy) a new oto next week because he has had enough money. I (go) out because I”m making up my face. She (buy) a new pen next week. They (be) thủ đô new york next week. Are you (fly) to lớn America this month? I (get) married this month. They (take) a trip to Ha Noi city this month.

4. Bài xích tập giờ Anh lớp 6 dạng so sánh 

Trong cả thi tuyển và giao tiếp, việc áp dụng câu so sánh để giúp các em gây tuyệt hảo tốt với người đối diện với khả năng sử dụng ngôn từ của thiết yếu mình. Tất cả 3 loại đối chiếu cơ bản: so sánh bằng, đối chiếu hơn, đối chiếu hơn nhất. Trạng từ và tính từ bỏ là công ty điểm ngữ pháp quan lại trọng, câu hỏi nắm rõ những thể thức so sánh để giúp các em phân biệt câu một cách chủ yếu xác. Làm bài tập dưới đây để cố kỉnh được phương pháp dùng và ghi nhớ những tính từ, trạng từ bỏ bất nguyên tắc nữa nhé. 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

Bài tập thực hành:

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Lisa is ……. Responsible as Ben.

A. More B. The most C. Much D. As

3. He is ……. Student in his class.

A. Most hard-working B. More hard-working

B. The most hard-working D. As hard-working

4. He runs …… in his class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

5.My car is ……. Hers.

Xem thêm: Đẹp Cởi Quần Áo Trong Các Phòng Tắm Cạo, Cô Gái Cởi Quần Lót Và Bras

A. Cheap than B. Cheaper than C. More cheap than D. Cheaper

5. Bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 dạng thắc mắc có từ để hỏi 

Chúng ta gặp rất các từ nhằm hỏi mà lại lại không rõ giải pháp dùng với nghĩa của chúng như thế nào. Từ để hỏi thường đứng đầu câu, giống hệt như tên gọi, mục đích của bọn chúng là để hỏi, hiểu rõ nội dung trong câu hỏi. Tiếng Anh cung cấp 2 ban đầu có những ngữ pháp trong bài xích tập và bài kiểm tra, nên bé nhỏ ôn bài nhiều hơn thế nữa nhé!

 Bài tập tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án

*

Bài tập thực hành:

1.- …………… days a week does he go to lớn school?

He goes lớn class five days a week.

2.- …………… did she watch on TV last night?

She watched The Voice Kid.

3.- …………… vì you like Vietnamese Food?

Because I love it.

4.- …………… is your brother?

the man in the trắng hat

5. -Hey Lucy, ……………  does the movie start?

7:20 p.m

6. …………… does it take you to bởi your homework?

It takes me 2 hours to bởi vì my homework.

7……………. Pencil are there on the table?

There are three pencils on the table.

8. …………… is this bag?

This bag is 100$.

9…………… is the weather like?

So hot 

10………….. Does her go to school?

She goes to lớn school every day

6. Đáp án những bài tập giờ Anh lớp 6 

Bài tập thì hiện tại đơn, lúc này tiếp diễn

Listening Is raining Works, Is not working ‘s running, wants Speaks, comes Is comming, ‘re meeting Live, is staying Is driving Don’t know Swims, does not run

Bài tập thì quá khứ đơn

Stayed Wend Had Was Visited Was Bought Saw Ate Talked

Bài tập thì tương lai gần

Is going lớn come  Are going to camping  Is going to have  Is going to lớn buy Am going khổng lồ out Is going lớn buy  Are going to  Are going khổng lồ fly Is going lớn get Are going to take 

Bài tập dạng so sánh 

C  D C D B 

Bài tập dạng câu từ nhằm hỏi

How many What Why Who When  How How many How much What How often 

Nắm chắc kỹ năng và kiến thức về ngữ pháp rồi, chúng ta cũng bắt buộc ôn tập cùng luyện trường đoản cú vựng theo chủ đề mỗi ngày để tiếp xúc tốt hơn. Trong khi các bạn cũng có thể đọc thêm các dạng bài bác tập như: bài xích tập giờ Anh lớp 6 unit 1, bài bác tập giờ Anh lớp 6 chương trình bắt đầu và những dạng bài tập giờ Anh lớp 6 có đáp án. 

Như vậy, Step Up đang tổng đúng theo cho các bạn tổng thể các dạng bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6. ở bên cạnh việc học ngữ pháp, chúng ta nên bổ sung thêm vốn tự vựng trải qua các cuốn sách học từ vựng thông minh. Hi vọng các bạn học sinh đã ôn tập và khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức hiệu quả. Chúc chúng ta học tốt, thi tốt. Đừng quên cỗ vũ các bài viết tiếp theo của bọn chúng mình nhé.