Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 140 Đề thi Toán lớp 3 năm học 2022 - 2023 tiên tiến nhất | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 140 Đề thi Toán lớp 3 năm học tập 2022 - 2023 bắt đầu nhất không hề thiếu Học kì 1 cùng Học kì 2 gồm đề thi thân kì, đề thi học tập kì tất cả đáp án đưa ra tiết, cực sát đề thi bằng lòng giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 3.

Bạn đang xem: Các bài toán cơ bản lớp 3


Mục lục Đề thi Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 new nhất

Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức


- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều


- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 3 sách cũ

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 (60 đề)

- Đề thi Toán lớp 3 theo thông tứ 22

- Đề thi Toán lớp 3 tất cả đáp án

51 bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 học tập kì 1 tất cả đáp án

Hiển thị Đề kiểm tra

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18


Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số có 9 trăm với 9 đơn vị chức năng là số:

A.909

B. 99

C. 990

D. 999

Câu 2. gồm bao nhiêu số tròn trăm lớn hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật gồm chiều dài 4m, chiều rộng lớn 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số béo là 54, số bé là 9. Vậy số bự gấp số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. đến dãy số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số tương thích để điền vào chỗ chấm là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a.107 x 7

b. 290 x 3

c.639 : 3

d. 729 : 8

Câu 2. (1 điểm) tra cứu x :

a.231 - x = 105

b. X – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Một shop có 91 bóng đèn, cửa hàng đã bán số trơn đèn. Hỏi siêu thị còn lại từng nào bóng đèn?

Câu 4. (2 điểm) Hai mảnh đất hình chữ nhật và hình vuông vắn có cùng chu vi. Mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 32m, chiều rộng 8m. Tính cạnh của mảnh đất hình vuông.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A D D C A D

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1.

Xem thêm:

(2 điểm)Đặt tính rồi tính:

*
*

Câu 2. (1 điểm) tìm x :

a.231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. X – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Cửa hàng đã bán số đèn điện là

91 : 7 = 13 (bóng đén)

Cửa hàng còn sót lại số đèn điện là

91 – 13 = 78 (bóng đèn)

Đáp số: 78 bóng đèn

Câu 4. (2 điểm)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là

(32 + 18) x 2 = 100 (m)

Vì hai mảnh đất có thuộc chu vi cần chu vi mảnh đất hình vuông là 100m

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn là

100 : 4 = 25 (m)

Đáp số: 25 m

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số nào to nhất trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

Câu 2. Số tức thời sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 3. bao gồm bao nhiêu góc ko vuông?

*

A. 4B. 5 C. 6D. 7

Câu 4. 5hm + 7 m có hiệu quả là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 5. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S

a. Phép phân tách cho 7 tất cả số dư lớn số 1 là 7.

b. Tháng 2 1 năm có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 năm đó có 29 ngày.

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2 (3đ): cửa hàng gạo bao gồm 232kg gạo. Shop đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3 (2đ): Tìm một số biết rằng đem số đó nhân với số béo nhất có một chữ số thì được 108

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D C B C S Đ

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

*
*

Câu 2. (3 điểm)

Cửa mặt hàng đã cung cấp số gạo là

232 : 4 = 58 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số kg gạo là

232 – 58 = 174 (kg)

Đáp số: 174 kg

Câu 3. (2 điểm)

Số khủng nhất có 1 chữ số là: 9

Số bắt buộc tìm là

108 : 9 = 12

Đáp số: 12

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số ngay tức khắc trước của 3456 là

A. 3457B. 3458

C. 3455D. 3454

Câu 2: Ngày 29 tháng tư là ngày đồ vật năm. Ngày thứ nhất tháng 5 cùng năm đó là ngày

A. Công ty nhậtB. Sản phẩm công nghệ bảy

C. Sản phẩm công nghệ sáu D. đồ vật tư

Câu 3: mang đến dãy số: 202, 204, 206, 208,210, 212, 214, 216, 218

a. Số sản phẩm năm trong dãy số là A. 204 B. 206

C. 210 D. 214

b. Trong dãy số trên gồm bao nhiêu chữ số 8A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Câu 4: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

*

A.OQ là bán kính

B.MN là mặt đường kính

C. OP là mặt đường kính

D. O là trọng tâm hình tròn

Câu 5: Đội 1 hái được 140 kg nhãn, nhóm 2 hái được gấp đôi đội 1. Hỏi cả hai nhóm hái được từng nào kg nhãn

A.140 kgB. 280 kg

C. 360 kgD. 420 kg

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 7235 + 1968b) 9090 - 5775

c) 2307 x 3d) 6940 : 4

Câu 2:

a.Tìm y biết: y x 8 = 6480

b.Tính quý giá biểu thức: 6 x (3875 – 2496)

Câu 3: Một thư viện gồm 690 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bởi 1/6 số truyện tranh đã có. Hỏi tủ sách có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu12 345Đáp ánCBCACD

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 7235 + 1968 b) 9090 - 5775

c) 2307 x 3d) 6940 : 4

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2 (2 điểm):

a. Y x 8 = 6480

y = 6480 : 8

y = 810

b.6 x (3875 – 2496) = 6 x 1379 = 8274Câu 3 (2 điểm):

Số chuyện tranh thư viện mua thêm là

690 : 6 = 115 (cuốn)

Thư viện có tất cả số truyện tranh là

690 + 115 = 805 (cuốn)

Đáp số: 805 cuốn

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Số tức thì sau của 78999 là:

A. 78901 B. 78991

C. 79000 D. 78100

Câu 2: hàng số : 9; 1999; 199; 2009; 1000; 79768; 9999; 17 có toàn bộ mấy số?

A. 11 số B. 8 số

C. 9 số D. 10 số

Câu 3: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm B. 16 cm

C. 18 centimet D. 36 centimet

Câu 4: sản phẩm năm tuần này là ngày 25 mon 3. Hỏi trang bị năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 1 tháng 4

B. Ngày 31 tháng 3

C. Ngày 3 mon 4

D. Ngày 4 tháng 4

Câu 5: thiết lập 2kg gạo không còn 18000 đồng. Vậy sở hữu 5 kilogam gạo không còn số tiền là:

A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng

C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng

Câu 6: Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác:

*

A.9 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính

a) 14754 + 23680 b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3 d) 68325 : 8

Câu 2 (2 điểm): Một xe hơi đi trong 8 giờ đồng hồ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3h được bao nhiêu ki – lô – mét?

Câu 3 (2 điểm): tìm kiếm x

a)x × 6 = 3048 : 2

b) 56 : x = 1326 – 1318

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCBAACD

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): từng phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 14754 + 23680 b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3 d) 68325 : 8

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2 (2 điểm):

Quãng đường xe hơi đi vào một giờ là:

32 624: 8 = 4078 (km)

Quãng đường ô tô đi trong 3h là:

4078 x 3 = 12 234 (km)

Đáp số: 12 234 km

Câu 3 (2 điểm):

a.x × 6 = 3048 : 2

x × 6 = 1524

x = 1524 : 6

x = 254

b.56 : x = 1326 – 1318

56 : x = 8

x = 56 : 8

x = 7

Tải xuống