Excel mang lại forestcitymalaysia.com.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Nếu các bạn thấy mình bắt buộc bung rộng lớn hoặc giảm độ rộng lớn Excel sản phẩm và độ cao cột của hàng, bao gồm một vài phương pháp để điều chỉnh chúng. Bảng dưới đây hiển thị size tối thiểu, về tối đa với mặc định cho mỗi kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Chỉnh kích thước ô trong excel 2010

Loại

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu chúng ta đang thao tác ở dạng xem bố trí Trang (tabXem, nhóm Dạng xem Sổ làm việc, nút sắp xếp Trang), chúng ta có thể chỉ định chiều rộng lớn cột hoặc độ cao hàng theo inch, cm và milimet. Đơn vị đo được để theo đơn vị inch theo khoác định. Đi cho tới Tùy chọn > Thước > Hiển >Nâng > lựa chọn 1 tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu khách hàng chuyển lịch sự dạng xem Thông thường thì phạm vi cột và chiều cao hàng sẽ tiến hành hiển thị theo điểm.

Các hàng với cột đơn côi chỉ hoàn toàn có thể có một download đặt. Ví dụ: một cột đơn hoàn toàn có thể có độ rộng 25 điểm nhưng cần thiết rộng 25 điểm cho một hàng cùng 10 điểm cho một hàng khác.


Phiên phiên bản mới hơnOffice 2007 – 2010

Thiết đặt chiều rộng ví dụ cho một cột

Hãy chọn cột nhưng bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá trị các bạn muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để cấp tốc chóng thiết đặt chiều rộng của một cột, hãy click chuột phải vào cột được chọn, bấm Chiều rộng lớn Cột, nhập quý giá mà các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với văn bản (Tự đụng Khớp)

Hãy chọn cột nhưng bạn muốn cụ đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Tự rượu cồn Khớp Chiều rộng lớn Cột.


Lưu ý: Để cấp tốc chóng tự rượu cồn khớp tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ rực rỡ giới nào giữa nhì tiêu đề cột.Khớp chiều rộng lớn cột cùng với cột khác

Chọn một ô trong cột bao gồm chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc trên thẻ Trang chủ, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm con chuột phải vào một trong những ô vào cột đích, trỏ cho tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút duy trì Chiều rộng lớn

*
Cột Nguồn.


Thay đổi chiều rộng mặc định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị mang lại cột mang định chứng thực số ký tự vừa đủ của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số khác mang lại chiều rộng lớn cột khoác định so với trang tính hoặc sổ có tác dụng việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến hóa chiều rộng cột khoác định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để chuyển đổi chiều rộng cột khoác định cho toàn cục sổ có tác dụng việc, bấm vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng mang định.

Trong vỏ hộp Chiều rộng cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng lớn cột mang định cho tất cả các sổ thao tác và trang tính mới, bạn có thể tạo một mẫu mã sổ thao tác hoặc mẫu mã trang tính rồi phụ thuộc các mẫu này cho những sổ thao tác làm việc hoặc trang tính mới. Xem các liên kết sau để biết thêm thông tin:


Thay đổi chiều rộng của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để chuyển đổi chiều rộng của một cột, kéo nhãi giới phía bên đề xuất của title cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà bạn muốn.

Để chuyển đổi chiều rộng của nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo nhãi ranh giới sang phía bên đề nghị của tiêu đề cột được chọn.

Để biến hóa chiều rộng của rất nhiều cột để vừa khớp cùng với nội dung, lựa chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi bấm đúp vào ranh con giới nghỉ ngơi phía bên yêu cầu của title cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn của tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh ma giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao rõ ràng cho một hàng

Hãy chọn hàng nhưng bạn muốn gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao hàng, nhập giá chỉ trị bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi độ cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn nuốm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự cồn Khớp độ cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự động khớp cùng với tất cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào trẻ ranh giới bên dưới một trong số tiêu đề hàng.Thay đổi độ cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để đổi khác chiều cao của một hàng, kéo ranh con giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi mặt hàng đạt chiều cao mà chúng ta muốn.

Để chuyển đổi chiều cao của khá nhiều hàng, lựa chọn hàng mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo oắt con giới phía bên dưới một trong các tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để thay đổi chiều cao của tất cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi con giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề mặt hàng nào.

Để thay đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung, hãy bấm đúp vào rỡ ràng giới bên dưới tiêu đề hàng.

Xem thêm: Phần Mềm Đọc File .Dat - Làm Thế Nào Để Mở Và Đọc File

Đầu Trang


Nếu bạn muốn sử dụng đơn vị chức năng inch mang lại độ rộng cột và chiều cao hàng, các bạn nên thao tác trong chế độ xem Bố trí Trang (tab Xem, đội Dạng coi Sổ có tác dụng việc, nút Bố trí Trang). Trong cơ chế xem sắp xếp Trang, chúng ta có thể chỉ định độ rộng cột hoặc độ cao hàng bởi inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị đo mang định, nhưng bạn có thể thay đổi đơn vị chức năng đo sang centimet hoặc milimet.

Trong Excel 2007, click chuột Nút forestcitymalaysia.com.vn Office Kích

*
>Excel lựa chọn Nâng> cao.

Trong Excel 2010, đi tới Tệp và >chọn Nâng > cao.

Thiết để chiều rộng rõ ràng cho một cột

Hãy chọn cột nhưng mà bạn muốn cố kỉnh đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá chỉ trị chúng ta muốn.


Thay thay đổi chiều rộng lớn cột để tự động hóa khớp với câu chữ (tự hễ khớp)

Hãy chọn cột nhưng bạn muốn vậy đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

Mẹo Để mau lẹ tự hễ khớp vớ cả các cột trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng cột cùng với cột khác

Chọn một ô vào cột bao gồm chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm chuột Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong đội Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên bên dưới Dán, lựa chọn Độ rộng lớn cột.


Thay đổi chiều rộng mang định cho toàn bộ các cột bên trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị đến cột khoác định chứng thật số cam kết tự vừa phải của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Chúng ta cũng có thể chỉ định một số khác mang đến chiều rộng lớn cột mặc định so với trang tính hoặc sổ có tác dụng việc.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để chuyển đổi chiều rộng cột mặc định cho 1 trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để biến hóa chiều rộng cột mặc định cho toàn thể sổ làm việc, bấm chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên thực đơn lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng mang định.

Trong vỏ hộp Độ rộng lớn cột mặc định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn có nhu cầu xác định phạm vi cột khoác định cho tất cả các sổ thao tác làm việc và trang tính mới, bạn cũng có thể tạo một mẫu sổ làm việc hoặc chủng loại trang tính, rồi tạo những sổ làm việc hoặc trang tính mới dựa trên những mẫu đó. Để biết thêm thông tin, hãy coi mục lưu giữ sổ thao tác hoặc trang tính làm mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để chuyển đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo ranh con giới phía bên nên của title cột cho tới khi cột đạt chiều rộng mà bạn muốn.

Để đổi khác chiều rộng của rất nhiều cột, chọn cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo ranh giới sang trọng phía bên nên của tiêu đề cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của không ít cột để vừa khớp với nội dung, lựa chọn cột hoặc những cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi bấm đúp vào nhãi ranh giới sinh sống phía bên buộc phải của title cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng lớn của vớ cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi ranh giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao cụ thể cho một hàng

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn ráng đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm giá trị mà bạn muốn.


Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn nạm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự hễ Khớp độ cao Hàng.

Mẹo Để mau lẹ tự đụng khớp tất cả các hàng trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào nhãi giới phía dưới một trong những tiêu đề hàng.


Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để thay đổi chiều cao của một hàng, kéo tinh quái giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi mặt hàng đạt chiều cao mà các bạn muốn.

Để chuyển đổi chiều cao của tương đối nhiều hàng, lựa chọn hàng mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo nhóc con giới phía bên dưới một trong những tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để biến đổi chiều cao của vớ cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh giới phía dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào.

Để biến hóa chiều cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào rỡ giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


biến đổi chiều rộng lớn cột và độ cao hàng vào Excel for Mac

biến hóa chiều rộng cột và độ cao hàng trong Excel Online

Tổng quan liêu về những công thức trong Excel

Làm cố gắng nào nhằm tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

những phím tắt và phím tính năng của Excel

các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

những hàm Excel (theo thể loại)


*
*
*

Cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >


Sở hữu tính năng lạ đầu tiên

thâm nhập forestcitymalaysia.com.vn dùng nội cỗ >


Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung ứng bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn ưa thích đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến từng trải của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa phía dẫn
Dễ theo dõi
Không gồm thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không chủ yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn tất cả góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi bội phản hồi

Cảm ơn bình luận của bạn!


×
Nội dung mới
forestcitymalaysia.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © forestcitymalaysia.com.vn 2022