Tuyển tập các tài liệu môn Toán hay độc nhất về chuyên đề bất đẳng thức (BĐT – BPT) trong chương trình Đại số 10 với đầy đủ các dạng toán và phương pháp giải toán, gồm đáp án và giải mã chi tiết.

Các tài liệu, siêng đề về nhà đề bất đẳng thức cùng bất phương trình sẽ được forestcitymalaysia.com.vn cập nhật tiếp tục để thầy, cô giáo, học viên và bạn đọc có thể tiếp cận được các dạng toán và phương pháp giải toán mới.


Video siêng đề minh chứng bất đẳng thức

Chuyên đề bất đẳng thức THCS

Dưới đây là bất đẳng thức nâng cấp mới độc nhất vô nhị mời các bạn tham khảo để minh chứng bất đẳng thức

1. Bất đẳng thức AM-GM (Arithmetic Means – Geometric Means):

Với những bộ số 

*
*
a_1a_2…a_n" width="261" height="35" />
*
a_1a_2…a_n" width="261" height="35" />
*
a_1a_2…a_n" width="270" height="18" />
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-1;rge 1vee rle 0Rightarrow (1+x)^rge 1+rx" width="328" height="19" />
*
r>0" width="73" height="14" />
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a b c+sqrt<4>x y z leq sqrt<4>(a+x)(b+y)(c+z) sqrta c+sqrtb d leq sqrt(a+b)(c+d)" width="538" height="22" />a b c+sqrt<4>x y z leq sqrt<4>(a+x)(b+y)(c+z) sqrta c+sqrtb d leq sqrt(a+b)(c+d)" width="538" height="22" />

Tổng hợp tài liệu và bài bác tập chuyên đề bất đẳng thức

Bất đẳng thức trong công tác Toán trung học cơ sở lớp (6, 7, 8, 9) là một dạng toán hay và khó. Các bài tập chứng minh BĐT thường là bài sau cuối trong các đề thi để phân một số loại học sinh, bài xích toán chứng tỏ bất đẳng thức thcs thi học tập sinh giỏi cấp quận (huyện), tỉnh, thành phố.


bất đẳng thức nâng cấp bất đẳng thức tam giác cải thiện bất đẳng thức thcs các bất đẳng thức nâng cao chứng minh bất đẳng thức siêng de bất đẳng thức thcs chuyên đề bất đẳng thức chăm đề bđt chăm đề minh chứng bất đẳng thức chuyên đề toán 9 HSG Toán