Trang công ty CÔNG NGHỆ phía dẫn sản xuất Đồ vào minecraft (kèm Ảnh), những công thức chế tạo của minecraft

Bạn đang xem: Các công thức chế tạo đồ trong minecraft

Trong trò đùa Minecraft, chế tạo là đồ vật căn bản mà ai cũng cần đề xuất biết, nó là phương thức ghép đồ giúp cho bạn tìm ra phần lớn các chiến thắng trong game. Tất cả 2 vị trí để chế tạo, khung sản xuất 2×2 trong túi vật (mặc định phím E), giành riêng cho những món đồ đơn giản dễ chế tạo. Thứ hai là khung chế tạo 3×3 trong bàn sản xuất , giành riêng cho những mặt hàng mà khung 2×2 ko chế được và đương nhiên nó cũng nặng nề hơn nhiều.Bạn vẫn xem: hướng dẫn chế tạo Đồ vào minecraft (kèm Ảnh), những công thức chế tạo của minecraft


*

Xem thêm: Vũ Công Nam Nhảy Trên Giày Cao Gót Bất Chấp Vũ Đạo Mạnh, Giải Mã Vũ Đạo Trên Giày Cao Gót

*

Khung chế tạo đồ 3×3

Có nhiều người hỏi cách sản xuất cánh cứng, đĩa nhạc, lặng ngựa,.. Vv thì bản thân xin vấn đáp là siêu tiếc bọn chúng không thể sản xuất được, chúng ta chỉ rất có thể tìm thấy chúng ở thành phố xong xuôi dưới quả đât kết thúc, hầm mỏ ở các hang động, với còn nhiều nơi khác trên bản đồ của Minecraft!

Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách chế tạo cũng như tất cả các công thức sản xuất đồ:

Mục lục:

woodplankssticktorchSoul Torchcrafting tablefurnacechestladderfenceboatwood slabstone slabsigndoor

glow stonesnow blocktntclay blockbricksbookshelfsandstonesmooth sandstonechiseled sandstonenote blockjack o’lanternblock of redstonelapis lazuli blockblock of diamondblock of goldblock of ironblock of emeraldblock of coalstone bricksstaircobblestone staircobblestone wallnether brickquartz blockchiseled quartzquartz pillardyed terracottahay balegranite stairandesitedioritepolished granitepolished andesitepolished dioriteprismaringprismaring brickssea lanterncoarse dirtslime blockmossy cobblestonemossy stone bricksstone bricksred sandstonesmooth red sandstonechiseled red sandstonepurpur blockpurpur pillarmagma blocknether wart blockred nether brickbone blockdried kelp blockpacked iceblue iceHoney BlockHoneycomb BlockBeehivePolished BasaltPolished BlackstoneChiseled Polished BlackstonePolished Blackstone BricksBlock of Netherite

pickaxesaxesshovelshoesfishing rodflint & steelcompassclockbucketshearsshulker box

helmetchestplateleggingsbootsswordshieldbowarrowhorse armourspectral arrowtipped arrowconduitturtle shellcrossbow

Pressure PlatesTrapdoorFence GateButtonLeverRedstone RepeaterRedstone TorchJukeboxDispenserPistonSticky PistonMinecartPowered MinecartStorage MinecartRailPowered RailDetector RailRedstone LampTripwire HookActivator RailDaylight DetectorDropperHopper Minecart with HopperMinecart with TNTRedstone ComparatorTrapped ChestWeighted Pressure PlatesIron TrapdoorObserverTarget

BowlMushroom StewBreadGolden AppleEnchanted Golden AppleSugarCakeCookiesMelon BlockMelon SeedsPumpkin SeedsGolden CarrotPumpkin PieRabbit StewSuspicious StewHoney Bottle

BedPaintingPaperBookBook and QuillMapGlass PanesIron BarsGold IngotNether Brick FenceEye of EnderEnchantment TableFire ChargeEnder ChestBeaconAnvilFlower PotItem FrameCarrot on a StickFirework RocketFirework StarLeadCarpetsStained GlassLeatherBannerArmor StandEnd RodEnd CrystalIron NuggetConcrete PowderCampfireSoul CampfireScaffoldingBarrelBlast FurnaceSmokerCartography TableComposterFletching TableSmithing TableStonecutterGrindstoneLanternLecternLoomNetherite IngotChainRespawn AnchorLodestone

Bone MealLight Gray DyeGray DyeRose RedOrange DyeDandelion YellowLime DyeLight xanh DyeCyan DyePurple DyePink DyeMagenta DyeWhite DyeBlue DyeBrown DyeBlack Dye

WoolLight Gray WoolGray WoolBlack WoolRed WoolOrange WoolYellow WoolLime WoolGreen WoolLight blue WoolCyan WoolBlue WoolPurple WoolMagenta WoolPink WoolBrown Wool

Glass BottleCauldronBrewing StandBlaze PowderMagma CreamFermented Spider EyeGlistering Melon

Cooked PorkchopSteakCooked ChickenCooked RabbitCooked MuttonCooked CodCooked SalmonBaked PotatoDried KelpIron IngotGold IngotGlassStoneSmooth SandstoneSmooth Red SandstoneSmooth StoneSmooth QuartzBrickNether BrickTerracottaCracked Stone BricksCoalLapis LazuliRedstone DustDiamondEmeraldNether QuartzWhite Glazed TerracottaOrange Glazed TerracottaMagenta Glazed TerracottaLight xanh Glazed TerracottaYellow Glazed TerracottaLime Glazed TerracottaPink Glazed TerracottaGray Glazed TerracottaLight Gray Glazed TerracottaCyan Glazed TerracottaPurple Glazed TerracottaBlue Glazed TerracottaBrown Glazed TerracottaGreen Glazed TerracottaRed Glazed TerracottaBlack Glazed TerracottaIron NuggetGold NuggetGreen DyeCharcoalPopped Chorus FruitSpongeLime Dye

Items Nguyên liệu Cách chế tạo Công dụng
Gỗ Thân gỗ

Bài viết liên quan