12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + bao gồm ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

đề thi hsg toán 3 cung cấp huyện, đề thi học tập sinh giỏi toán lớp 3 cấp tỉnh và cấp tp trọn bộ được đặt theo hướng dẫn giải bỏ ra tiết.Tự học Online xin ra mắt đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Tuyển chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: search x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 mang đến 126 tất cả bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? bao gồm bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Trường hợp thừa số đầu tiên tăng lên 3 lần vượt số trang bị hai tạo thêm 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một trong những có tía chữ số không giống nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có nhị chữ số khác nhau là B. Hiểu được hiệu thân A và B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài 7: vào túi có cha loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi rubi là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: search x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với không hề thiếu các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 cho 126 gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? gồm bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số trường đoản cú nhiên liên tục từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bước đầu là số chẵn xong xuôi là số chẵn thì con số số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang lại 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của hai số là 354. Giả dụ thừa số đầu tiên tăng lên 3 lần quá số máy hai tạo thêm 2 lần thì tích new là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu quá số đầu tiên tăng lên 3 lần thừa số lắp thêm hai tạo thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một vài có ba chữ số khác biệt là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số trong những có nhị chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu thân A với B là 891. Tìm hai số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A và B là 891 tức là số gồm 3 chữ số phải to hơn 891.

Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có bố chữ số khác biệt lớn hơn 891 là: 976, 967

Từ nhị số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số khác biệt là: 58 và 85

Ta có các trường hòa hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số kia là: 976 và 85


Bài 7: trong túi có tía loại bi: bi đỏ, bi vàng cùng bi xanh. Hiểu được số bi của tất cả túi nhiều hơn thế tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi rubi là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn thế tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên có nghĩa là số bi xanh là 15 viên

Số bi rubi là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: kiếm tìm :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày đồ vật nhất shop bán số áo. Ngày trang bị hai siêu thị bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại từng nào cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 tiếng trưa đến hiện nay bằng thời hạn từ hiện giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Xem thêm: Cách Đưa Thanh Taskbar Xuống Dưới, Cách Đưa Thanh Công Cụ Xuống Dưới Màn Hình

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với không hề thiếu các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một siêu thị có 1245 loại áo. Ngày lắp thêm nhất siêu thị bán số áo. Ngày sản phẩm công nghệ hai shop bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán siêu thị còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày đầu tiên bán được số loại áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày lắp thêm hai shop bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 dòng áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ đồng hồ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời gian 12 giờ đồng hồ trưa đến hiện giờ bằng thời hạn từ hiện nay đến nửa tối (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện thời là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa cho 12 giờ đêm có 12 giờ

Ta tất cả sơ đồ:

12 tiếng trưa 12 tiếng đêm

Bây giờ

Từ 12 tiếng trưa đến hiện nay đã qua số thời hạn là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện thời là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3h chiều

Đáp số: 3 giờ chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thiết bị nhất, hiểu được nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số lắp thêm hai thì tích new sẽ là 860

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai team sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng mặt đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: chúng ta Hoà gồm 72 viên bi blue color và màu đỏ. Các bạn Hoà nhận thấy số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà gồm bao nhiêu viên bi màu đỏ? bao nhiêu viên bi màu xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm kiếm thừa số máy nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích bắt đầu sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số sản phẩm công nghệ hai thì tích tăng 5 lần vượt số máy nhất.

5 lần thừa số trước tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một tổ công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày vật dụng hai team sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ cha 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày thứ nhất:

Ngày thiết bị hai: 24m ? m

Ngày sản phẩm công nghệ ba:

45m

Bài giải

Ngày sản phẩm công nghệ hai sửa được số m con đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ tía sửa được số m đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả tía ngày sửa được số m mặt đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: bạn Hoà bao gồm 72 viên bi màu xanh và color đỏ. Bạn Hoà nhận biết số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà bao gồm bao nhiêu viên bi color đỏ? bao nhiêu viên bi màu sắc xanh?