STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D0725.2TN THPT
2 khối hệ thống thông tin thống trị khối hệ thống thông tin cai quản 7340405A00, A01, D01, D0727.1TN THPTToán hệ số 2
3 sale thương mại marketing thương mại 7340121A00, A01, D01, D0726.9TN THPT
4 quản lí trị khách sạn quản trị khách sạn 7810201A00, A01, D01, D0725.4TN THPT
5 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, D01, D0726.3TN THPTToán hệ số 2
6 Tài thiết yếu – bank Tài chính - bank 7340201A00, A01, D01, D0726.1TN THPT
7 quản ngại trị sale cai quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D0726.2TN THPT
8 marketing quốc tế sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, D0727TN THPT
9 Thống kê kinh tế Thống kê kinh tế tài chính 7310107A00, A01, D01, D0726TN THPTToán thông số 2
10 làm chủ công 7340403A00, A01, D01, D0724.9TN THPT
11 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D9626.1Tiếng Anh thông số 2TN THPT
12 Toán kinh tế tài chính Toán kinh tế tài chính 7310108A00, A01, D01, D0725.8TN THPTToán hệ số 2
13 kế toán kế toán 7340301A00, A01, D01, D0725.8TN THPT
14 kinh tế kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, D0726.5TN THPT
15 sale marketing 7340115A00, A01, D01, D0727.5TN THPT
16 biện pháp 7380101A00, A01, D01, D9625.8TN THPT
17 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D07, XDHB51Học bạ
18 khối hệ thống thông tin quản lý khối hệ thống thông tin thống trị 7340405A00, A01, D01, D07, XDHB54Học bạ
19 sale thương mại sale thương mại 7340121A00, A01, D01, D07, XDHB66Học bạ
20 quản ngại trị khách sạn quản ngại trị khách sạn 7810201A00, A01, D01, D07, XDHB52Học bạ
21 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, D01, D07, XDHB62Học bạ
22 Tài bao gồm – bank Tài chính - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB58Học bạ
23 cai quản trị kinh doanh quản lí trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB58Học bạ
24 sale quốc tế sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, D07, XDHB73Học bạ
25 Thống kê tài chính Thống kê tài chính 7310107A00, A01, D01, D07, XDHB54Học bạ
26 làm chủ công 7340403A00, A01, D01, D07, XDHB47Học bạ
27 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D96, XDHB58Học bạ
28 Toán kinh tế Toán kinh tế tài chính 7310108A00, A01, D01, D07, XDHB47Học bạ
29 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB54Học bạ
30 kinh tế tài chính kinh tế 7310101A00, A01, D01, D07, XDHB65Học bạ
31 kinh doanh sale 7340115A00, A01, D01, D07, XDHB72Học bạ
32 điều khoản 7380101A00, A01, D01, D96, XDHB58Học bạ
33 tài chính tài chính 7310101DGNL900
34 quản lí trị kinh doanh quản ngại trị sale 7340101DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
35 quản ngại trị sale quản lí trị marketing 7340101DGNL860
36 sale quốc tế sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN VĨNH LONG
37 kinh doanh quốc tế marketing quốc tế 7340120DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
38 kinh doanh quốc tế sale quốc tế 7340120DGNL930
39 sale thương mại marketing thương mại 7340121DGNL900
40 marketing sale 7340115DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
41 kinh doanh marketing 7340115DGNL940
42 Tài thiết yếu – bank Tài bao gồm - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
43 Tài chính – ngân hàng Tài bao gồm - bank 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
44 Tài bao gồm – ngân hàng Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201DGNL845
45 bảo hiểm bảo hiểm 7340204DGNL800
46 Tài chính quốc tế Tài chính nước ngoài 7340206DGNL920
47 kế toán kế toán 7340301A00, A01, D01, D0717Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV)TN THPT
48 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
49 kế toán kế toán 7340301DGNL830
50 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D0716TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
51 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103A00, A01, D01, D07, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
52 quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103DGNL820
53 quản ngại trị khách sạn quản lí trị khách sạn 7810201DGNL820
54 Toán kinh tế tài chính Toán kinh tế tài chính 7310108DGNL800
55 Thống kê tài chính Thống kê tài chính 7310107DGNL830
56 khối hệ thống thông tin quản lý khối hệ thống thông tin làm chủ 7340405DGNL880
57 Khoa học dữ liệu 7460108DGNL920
58 Kỹ thuật phần mềm 7480103DGNL900
59 ngôn từ Anh 7220201D01, D9617TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONGTiếng Anh thông số 2
60 ngôn từ Anh 7220201D01, D96, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
61 ngôn ngữ Anh 7220201DGNL850
62 mức sử dụng 7380107A00, A01, D01, D9626TN THPTLUẬT khiếp TẾ
63 nguyên tắc 7380107A00, A01, D01, D96, XDHB54Học bạ, hiện tượng kinh tế
64 luật pháp 7380101DGNL880
65 quản lý công 7340403DGNL800
66 quản lí trị bệnh viện 7340129_tdDGNL850
67 bảo đảm bảo hiểm 7340204A00, A01, D01, D0724.8TN THPT
68 bảo hiểm bảo hiểm 7340204A00, A01, D01, D07, XDHB47Học bạ
69 Tài chính nước ngoài Tài chính thế giới 7340206A00, A01, D01, D0726.9TN THPT
70 Tài chính quốc tế Tài chính thế giới 7340206A00, A01, D01, D07, XDHB69Học bạ
71 Khoa học dữ liệu 7460108A00, A01, D01, D0726.5TN THPTToán thông số 2
72 Khoa học dữ liệu 7460108A00, A01, D01, D07, XDHB67Học bạ
73 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D0727.7TN THPT
74 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D07, XDHB81Học bạ
75 quản trị kinh doanh quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D0717Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV)TN THPT
76 cai quản trị kinh doanh quản lí trị marketing 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
77 kinh doanh quốc tế sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
78 Tài bao gồm – ngân hàng Tài bao gồm - ngân hàng 7340201_01DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
79 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301_01A00, A01, D01, D0723.1TN THPT
80 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301_01A00, A01, D01, D07, XDHB58Học bạ, công tác Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus
81 khiếp tế chi tiêu kinh tế tài chính 7310104DGNL870
82 bđs nhà đất bất động sản 7340116DGNL850
83 quản ngại trị lực lượng lao động quản ngại trị lực lượng lao động 7340404DGNL900
84 marketing nông nghiệp sale nông nghiệp 7620114DGNL800
85 kiểm toán kiểm toán 7340302DGNL890
86 thương mại điện tử thương mại dịch vụ điện tử 7340122DGNL940
87 vẻ ngoài 7380107DGNL860Luật kinh tế
88 bản vẽ xây dựng 7580104DGNL800Kiến trúc đô thị
89 ghê tế đầu tư chi tiêu tài chính 7310104A00, A01, D01, D0726TN THPT
90 khiếp tế đầu tư kinh tế 7310104A00, A01, D01, D07, XDHB58HỌC BẠ
91 bđs bất động sản nhà đất 7340116A00, A01, D01, D0725.1TN THPT
92 bđs bđs nhà đất 7340116A00, A01, D01, D07, XDHB53Học bạ
93 cai quản trị nhân lực quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, D0726.8TN THPT
94 quản ngại trị nhân lực cai quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, D07, XDHB62Học bạ
95 sale nông nghiệp kinh doanh nông nghiệp 7620114A00, A01, D01, D0725.8TN THPT
96 sale nông nghiệp sale nông nghiệp 7620114A00, A01, D01, D07, XDHB49Học bạ
97 kiểm toán truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D0727.8TN THPT
98 truy thuế kiểm toán truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D07, XDHB58Học bạ
99 dịch vụ thương mại điện tử dịch vụ thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D0727.1TN THPTToán thông số 2
100 thương mại dịch vụ điện tử thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D0768Học bạ
101 nguyên tắc 7380107A00, A01, D01, D9616TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
102 cơ chế 7380107A00, A01, D01, D96, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
103 phong cách thiết kế và thi công đô thị logic phong cách thiết kế 7580104A00, A01, D01, D0724.5TN THPT
104 kiến trúc 7580104A00, A01, D01, D07, XDHB48Học bạ, kiến trúc đô thị
105 cai quản trị cơ sở y tế 7340129_tdA00, A01, D01, D07, XDHB47Học bạ
106 sale sale 7340115A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
107 kinh doanh marketing 7340115A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
108 dịch vụ thương mại điện tử thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
109 dịch vụ thương mại điện tử thương mại dịch vụ điện tử 7340122A00, A01, D01, D07, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
110 marketing nông nghiệp kinh doanh nông nghiệp 7620114A00, A01, D01, D0716TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
111 marketing nông nghiệp sale nông nghiệp 7620114A00, A01, D01, D07, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
112 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng 7510605DGNLHCM950
113 kế toán 7340301_01DGNLHCM830Học bạ, công tác Kế toán tích hợp hội chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus
114 quản lí trị chất lượng và Đổi mới 7489001A00, A01, D01, D07, XDHB46Học bạ, ngành công nghệ và thay đổi sáng tạo
115 quản trị chất lượng và Đổi new 7489001DGNLHCM830Ngành technology và đổi mới sáng tạo
116 cai quản trị công nghệ truyền thông 7320106A00, A01, D01, D07, XDHB71Học bạ, Ngành technology truyền thông
117 quản trị công nghệ truyền thông 7320106DGNLHCM910Học bạ, Ngành công nghệ truyền thông
118 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM550Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
119 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605DGNLHCM550Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
120 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
121 thương mại điện tử 7340122DGNLHCM550Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
122 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
123 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
124 hình thức 7380107DGNLHCM550Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
125 sale nông nghiệp 7620114DGNLHCM500Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
126 cai quản trị unique và Đổi new 7489001A00, A01, D01, D07, D0726.2TN THPT
127 quản lí trị technology truyền thông 7320106A00, A01, D01, V00, V0027.6TN THPT
128 cai quản trị cơ sở y tế 7340129_tdA00, A01, D01, D07, D0723.6TN THPT
129 chương trình Cử nhân năng lực 7340101_ISBA00, A01, D01, D0727.5Cử nhân khả năng (Gồm các ngành quản trị khiếp doanh, kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài thiết yếu – Ngân hàng, Kế toán)TN THPT
130 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG