học số đếm giờ Anh từ là một đến 100 để giúp bạn hiểu biện pháp đọc tương tự như sử dụng vào từng trường hợp thế thể.

Bạn đã biết cần sử dụng và hiểu số đếm trong giờ Anh từ là một đến 100 chưa. Nội dung bài viết dưới đây để giúp bạn nắm rõ số đếm cũng như cách áp dụng số đếm vào tiếng Anh.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100

1. Số đếm trong giờ Anh

- 1: one

- 2: two

- 3: three

- 4: four

- 5: five

- 6: six

- 7: seven

- 8: eight

- 9: night

- 10: ten

- 11: eleven

- 12: twelve

- 13: thirteen

- 14: fourteen

- 15: fifteen

- 16: sixteen

- 17: seventeen

- 18: eighteen

*

Số đếm sử dụng như vậy nào?

- 19: nineteen

- 20: twenty

- 21: twenty-one

-22: twenty-two

- 23: twenty-three

- 24: twenty-four

- 25: twenty-five

- 26: twenty-six

- 27: twenty-seven

- 28: twenty-eight

- 29: twenty-nine

- 30: thirty

- 31: thirty-one

- 32: thirty-two

- 33: thirty-three

- 34: thirty-four

- 35: thirty-five

- 36: thirty-six

- 37: thirty-seven

- 38: thirty-eight

- 39: thirty-nine

- 40: fourty

- 50 - fifty

- 60 - sixty

- 70 - seventy

- 80 - eighty

- 90 - ninety

- 100 - one hundred

- 101 - one hundred and one

- 200 - two hundred

- 300 - three hundred

- 1000 - one thousand

- 1,000,000 - one million

- 10,000,000 - ten million

*

Sử dụng số đếm ra làm sao là thích hợp lý

2. Biện pháp dùng số đếm

2.1.

Xem thêm: Cháu Bé Gái 4 Tuổi Bị Bạo Hành, Bỏ Vào Tủ Cấp Đông, Xót Lòng Bé 4 Tuổi Bị Bạo Hành

Đếm số lượng

Ex:

- I have thirteen books: Tôi có 13 quyển sách

- There are ten people in the room: bao gồm 10 fan trong phòng

2.2. Tuổi

Ex: I am fifty years old: Tôi 50 tuổi

2.3. Số điện thoại

Ex: My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (263-3847): Số điện thoại của tôi là 263 3487

2.4. Năm sinh

Ex: She was born in nineteen eighty-nine: Cô ấy sinh vào năm 1989

- bạn phải sử dụng vệt gạch ngang (hyphen -) khi viết số từ 21 mang đến 99.

Chú ý:

- Đối với hầu như số lớn, fan Mỹ thường áp dụng dấy phẩy (comma ,) để phân tách từng nhóm tía số. Ví dụ: 2000000 (2 million) thường được viết là 2,000,000.