*

*
*
*

Căn cứ quyết nghị Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng tư năm 2008 của chính phủ và Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn hướng dẫn thi hành các điều 6, điều 7, điều 8, điều 9 điều 10, điều 11 cùng điều 12 về việc hướng dẫn các bước bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định;

Căn cứ Thông tứ số 04/2012/TT-BNV của bộ Nội vụ ngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 về việc hướng dẫn về tổ chức triển khai và buổi giao lưu của thôn cùng tổ dân phố;

Để tiến hành thực hiện giỏi công tác thai cử Trưởng thôn, Phó Trưởng xã trên địa phận xã, ubnd xã Quảng Thái kết hợp UBMTTQ vn xã Quảng Thái thống nhất chiến lược triển tiến hành khởi công tác tổ chức triển khai bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2023, rõ ràng như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Thông qua việc bầu cử để chắt lọc Trưởng thôn, Phó trưởng thôn gồm đủ tài, đức, uy tín, xứng đáng để tổ chức điều hòa, phối hợp, kiểm tra và đôn đốc triển khai tốt công việc ở thôn.

Bạn đang xem: Kế hoạch bầu trưởng thôn

2. Góp thêm phần củng cố, kiện toàn hoạt động của các Ban quản lý thôn cả về chất lượng và con số để bảo đảm đủ năng lực triển khai thực hiện chấm dứt tốt nhiệm do ủy ban nhân dân xã giao.

3. Câu hỏi bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn cần được tuyên truyền thoáng rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa phận xã nhằm phát huy dân chủ và quyền cai quản của nhân dân.

4. Công tác làm việc lãnh chỉ đạo công tác bầu cử bắt buộc được thống độc nhất vô nhị từ xã đến thôn. Việc bầu cử được tổ chức bảo vệ đúng các quy trình, cách thức của pháp luật; bảo đảm an toàn an toàn, tiết kiệm ngân sách và đích thực là ngày hội của nhân dân.

II. Câu chữ thực hiện

1. Tổ chức triển khai và thành phần thai cử

- câu hỏi bầu cử trưởng xóm được tổ chức kết phù hợp với hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của trưởng làng 2018-2021 và những hội nghị không giống của thôn.

- Thống độc nhất vô nhị thành phần tham gia thai cử là đại diện cử tri hộ gia đình trong thôn.

2. Ngôn từ các công việc được triển khai

- ủy ban nhân dân xã kết phù hợp với UBMTTQVN xóm mời những Bí thư đưa ra bộ thôn, Trưởng thôn, trưởng ban công tác phương diện trận những thôn trên địa phận xã họp nhằm thống nhất planer triển khai công tác thai cử Trưởng thôn, phó trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023.

- ủy ban nhân dân xã phát hành quyết định công bố ngày thai cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023 của những thôn trên địa bàn xã.

- ubnd xã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ huy bầu cử Trưởng thôn, phó trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023.

- ubnd xã phát hành quyết định thành lập Tổ thai cử Trưởng thôn, Phó thôn, nhiệm kỳ 2021-2023.

- trưởng phòng ban Công tác mặt trận những thôn tổ chức hội nghị Ban công tác làm việc dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023, report với đưa ra uỷ đưa ra bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử và tổ chức triển khai họp toàn dân để giới thiệu người ứng cử trưởng làng nhiệm kỳ 2021-2023 (từ 1- 2 người).

Tiêu chuẩn chỉnh Trưởng thôn, Phó trưởng thôn đề xuất là người dân có hộ khẩu thường xuyên trú cùng cư trú liên tiếp ở thôn; đầy đủ 21 tuổi trở lên, gồm sức khoẻ, thân yêu và có lòng tin trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị với phẩm chất đạo đức tốt, được quần chúng. # tín nhiệm; phiên bản thân và gia đình gương mẫu triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước và các quy định của địa phương; có kỹ năng văn hoá, năng lực, kinh nghiệm tay nghề và phương thức vận động, tổ chức triển khai nhân dân thực hiện xuất sắc các các bước tự quản lí của cộng đồng dân cư và các bước cấp bên trên giao.

- Uỷ ban nhân dân xã thống tốt nhất cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng xã của 07 buôn bản trên địa phận là đại diện thay mặt chủ hộ tham gia, 1 chủ hộ là 1 cử tri (không thai trưởng thôn toàn cục cử tri trong độ tuổi lao động ở 1-1 vị).

- Uỷ ban quần chúng xã hỗ trợ công tác thai cử Trưởng thôn, Phó trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2023 cho 1 thôn là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn). Số kinh phí đầu tư trên được sử dụng cho việc giá cả trang hoàng, băng cờ, slogan tại khu vực bỏ phiếu và ngân sách cho tổ thai cử triển khai nhiệm vụ chuẩn bị công tác thai cử với ngày thai cử. BĐH các thôn chịu trách nhiệm nhận và chi tiêu kinh phí tổn từ

UBND xã cung ứng thông qua sự thống nhất của Tổ bầu cử. Đồng thời phải bảo đảm được niềm tin đoàn kết, thống nhất trước, trong và sau thai cử.

- những thôn nào có đk tổ chức liên hoan thân mật và gần gũi trong ngày thai cử thì công ty động sắp xếp kinh phí, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc về tài bao gồm được sự thống nhất của cung cấp uỷ đưa ra bộ ở đơn vị mình. Trong những khi tổ chức nhà hàng siêu thị phải bảo đảm an toàn tiết kiệm, lau chùi ATTP-TTATXH làm việc thôn mình.

Xem thêm: Cách Xào Bún Gạo Khô Ngon Nhất, Không Bị Nát Dính, Cách Xào Bún Gạo Tôm Thịt

Ngoài những nhiệm vụ như vẫn nêu trên, ủy ban nhân dân xã vẫn phối phù hợp với UBMTTQVN buôn bản và những cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan để thực hiện thực hiện một vài nội dung trọng trách khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn bầu cử các thôn

toàn bộ các thôn trên địa phận xã sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 08 tháng 8 năm 2021.

Theo thời gian quy định như vẫn nêu trên, nếu tất cả nhiệm vụ quan trọng đặc biệt phát sinh đột nhiên xuất, ủy ban nhân dân xã sẽ thương lượng thống nhất với UBMTTQ vn xã sắp xếp lại thời gian cho tương xứng và bảo đảm đúng quy định.

4. Phân công Ban chỉ đạo

Thống duy nhất phân công trách nhiệm và địa phận phụ trách của các thành viên trong Ban chỉ đạo, ví dụ như sau:

4.1. Ông: Phạm Công Phước - quản trị UBND làng mạc - Trưởng ban, chịu trách nhiệm theo dõi, điều hành chỉ đạo chung công tác bầu cử.

4.2. Ông: Văn Bửu - chủ tịch UBMTTQVN làng - phó phòng ban trực, phụ trách kiểm tra, giám sát và đo lường và dự bầu cử tại xóm Nam Giảng.

4.3. Ông: Văn Đức Xàng- PCT ubnd xã - Phó ban, chịu trách nhiệm kiểm tra, thống kê giám sát và dự thai cử tại làng mạc Trằm Ngang.

4.4. Bà: Hoàng Thị Minh Phương- CT Hội LHPN xã- Ban viên, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và dự bầu cử tại xóm Tây Hoàng.

4.5. Ông: Lê Ngọc Quang- quản trị Hội Nông dân xóm - Ban viên, phụ trách kiểm tra, giám sát và đo lường và dự bầu cử tại làng Đông Hồ.

4.6. Ông: trằn Đương- túng thiếu thư làng đoàn- Ban viên, chịu trách nhiệm kiểm tra, đo lường và tính toán và dự thai cử tại buôn bản Trung Làng.

4.7. Ông: hồ nước Nam- chủ tịch Hội CCB- Ban viên, phụ trách kiểm tra, đo lường và dự thai cử tại xã Lai Hà.

4.8. Ông: Phạm Hồng Phúc- PCT UBMTTQVN xã- Ban viên, phụ trách kiểm tra, thống kê giám sát và dự bầu cử tại thôn Trung Kiều; đồng thời đôn đốc các thôn triển khai việc bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng cách thức và thực hiện một số trong những nhiệm vụ khác vày Trưởng Ban lãnh đạo phân công.

4.9.Ông: Lê Quốc Bình- UV UBND, Trưởng Công An xã- Ban viên, chịu trách nhiệm công tác đảm bảo bình yên chính trị- lẻ tẻ tự bình yên xã hội trước, trong với sau thời hạn bầu cử Trưởng thôn. Chỉ huy Công an viên những thôn lập danh sách đại diện cử tri hộ gia đình và thực hiện giỏi công tác đảm bảo an toàn chính trị- cô quạnh tự bình an xã hội tại làng mình trong thời hạn bầu cử trưởng thôn.

4.10. Ông: è Nam Thanh- Công chức công sở -Thống kê xã- Ban viên kiêm thư ký, chịu trách nhiệm sẵn sàng chương trình cụ thể buổi bầu cử, biên bạn dạng kiểm phiếu, mẫu list cử tri, cấp phát phiếu bầu có đóng vết treo của ủy ban nhân dân xã; đồng thời trực tiếp sau dõi quy trình việc thai cử các thôn trên địa bàn.

- bên trên cơ sở trách nhiệm đã phân công nhiệm vụ cho từng member phụ trách từng địa bàn, tăng tốc công tác khám nghiệm về vấn đề niêm yết list ứng cử viên; danh sách đại diện thay mặt cử tri, kiểm soát công tác sẵn sàng bầu cử làm việc thôn mình phụ trách với phải xuất hiện tại khu vực bầu cử trước, trong ngày bầu cử để trực tiếp chỉ đạo. Trong chỉ đạo phải bảo đảm an toàn nguyên tắc, đúng pháp luật.

Trên đó là Kế hoạch Liên tịch giữa ubnd xã- UBMTTQVN xã về tổ chức bầu cử Trưởng, Phó thôn, nhiệm kỳ 2021- 2023 trên địa bàn xã. Yêu cầu những ngành, phần tử có liên quan và cung cấp ủy, Ban điều hành, Ban công tác làm việc mặt trận những thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức tiến hành mọi trở ngại contact UBND làng mạc (qua Văn phòng ubnd xã) để kịp thời giải quyết./.