Việc Tụng tởm Niệm Phật mặt hàng ngày dường như quá đỗi thân thuộc với mỗi Phật Tử. Tuy nhiên, cần làm rõ và tất cả sự chú ý nhận thâm thúy hơn về niệm Phật, cũng như khái niệm và mục tiêu của niệm Phật để rất có thể vận dụng vấn đề hành trì niệm Phật để mang về sự an lạc cho từ thân. Nghi thức niệm Phật hằng ngày thế nào cho đúng cũng là vấn đề nhiều Phật tử quan tâm.

Bạn đang xem: Nghi thức và bài niệm phật hàng ngày dành cho quý phật tử


Niệm Phật là gì?

“Niệm” tức là nhớ, suy nghĩ, “Phật” lại tức là giác. Như vậy, niệm Phật tức là họ luôn luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật xuất xắc nói rộng hơn là bọn họ luôn sống trong tỉnh thức và gồm chánh niệm trong hầu hết hành động.

niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn luôn nhớ, nghĩ mang đến Phật

Khi tâm ta bị chi phối vị những tạp niệm thì ta sẽ cần sử dụng tiếng niệm Phật nhằm lấn áp đi phần nhiều dòng để ý đến đó và có thể đặt trọng điểm mình vào vào xâu chuỗi mà khi ta đã hành trì.

Lúc này, giờ niệm Phật sẽ dần dần đi vào nội vai trung phong ta và bản thân mình yêu cầu phải xóa bỏ đi đông đảo uế trược, phiền óc trong lòng, từ đó ta có thể gạn thanh lọc và biến hóa tâm của ta từ điều ác trở thành thiện, từ tạp niệm bỏ ra phối đưa đến sự thanh tịnh với giống cùng với cảnh giới của chư Phật.

Lợi ích của vấn đề niệm Phật

Quan niệm chổ chính giữa linh của tín đồ phương Đông khá sâu sắc về Phật giáo. Bởi vì vậy, bạn tin Phật, tiếp tục niệm phật phần nhiều muốn một cái tâm thực tình và liên kết với tia nắng vô biên của Đức Phật. Bên cạnh ra, niệm Phật còn tồn tại những tính năng sau:

+ Được Quan thay m thuộc 25 vị tình nhân tát với Long thần hộ pháp bảo vệ.+ Được chư Phật, Phật A Di Đà sớm hôm hộ niệm.+ giảm sút nghiệp chướng, tăng phước nghiệp cho phiên bản thân với gia đình.+ không thể bị sợ hãi từ oán hận, lao tù, oanh tử, lửa, nước hay đạo binh và gông cùm xiềng xích.+ trọng tâm thường hoan hỉ, khí sức tốt, làm cho mọi câu hỏi đều có kết quả tốt đẹp.+ tín đồ niệm Phật khi lâm bình thường sẽ không bị đày đọa bên dưới địa ngục. Vì chưng trong tâm giỏi làm điều phối thiện nên những lúc chết đi tiếng thơm sẽ còn lại ngàn đời.+ người tu Phật những năm sẽ tiến hành đức Phật trường đoản cú bi gia hộ.

Những chú ý trước khi niệm Phật

Y phục của Phật tử lúc niệm phật phải chỉn chu, bí mật đáo, bắt buộc mặc áo lam.

người đứng ngay thẳng hướng về bàn thờ cúng Phật.

ví như nhà không có nơi bái thì rất có thể xoay mặt về phía Tây (hướng khía cạnh trời lặn).

*

Nghi thức niệm Phật đầy đủ

1. Đảnh lễ– Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô tận lỗi không trở thành pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp hiền khô Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

– Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền tình nhân Tát, Hộ Pháp Chư Tôn tình nhân Tát, Linh tô Hội Thượng Phật nhân tình Tát. (1 lạy)

– Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tây Phương cực Lạc quả đât Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán vắt m bồ Tát, Đại rứa Chí tình nhân Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng tình nhân Tát. (1 lạy)

2. Sám hối(Hành đưa quỳ lên chấp nhị tay lại khấn nguyện):

Con tên họ, tuổi, pháp danh ví như có……..Hôm nay, con nguyện nạp năng lượng năn, sám hối tất cả tội lỗi trường đoản cú vô thỉ, vô chung đến lúc này do tham, sân, si, giận hờn, mê mẩn mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo cho vô lượng, vô biên lầm lỗi như: giết mổ cha, giết mổ mẹ, giết A La Hán, khiến cho thân phật ra máu, tiêu diệt chánh pháp, phá sự liên kết của chúng tăng, ăn uống thịt uống rượu, gần kề sanh sợ vật, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ… Nay con thành tâm ăn uống năn, sám hối nghiệp chướng của con, thực tâm sám hối, không đủ can đảm che vệt tội sẽ làm, nguyện được trừ diệt. Lầm lỗi vị lai thề không dám tạo nữa.

– nam giới mô ước Sám hối hận Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)3. Tán PhậtPhật A Di Đà thân kim sắc

Tướng xuất sắc quang minh từ bỏ trang nghiêm

Năm Tu Di uyển gửi bạch hào

Bốn biển bự trong ngần đôi mắt biếc

Trong hào quang đãng hóa rất nhiều Phật

Vô số người tình Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ bọn chúng sanh

Chín phẩm sen rubi lên giải thoát.

Nam-mô Tây phương rất lạc quả đât đại từ đại bi A Di Đà Phật.

4. Niệm PhậtNam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng những càng tốt)

Nam-mô Đại Bi Quán cụ m bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại núm Chí ý trung nhân Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát. (10 lần)

Nam-mô thanh tịnh Đại Hải Chúng người tình Tát. (10 lần)

5. Phát nguyệnNguyện sinh Tịnh Độ làm việc Tây Phương

Chín phẩm hoa sen là cha Mẹ,

Hoa nở thấy Phật bệnh vô sanh,

Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

Xem thêm: Tiểu Sử Linh Ngọc Đàm Là Ai, Tiểu Sử Gia Đình, Em Gái, Em Trai Và Người Yêu

6. Hồi hướng

Nguyện lấy công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền tư ân nặng trĩu (ân phụ vương mẹ, ân Tam bảo, ân Tổ quốc và ân chúng sanh vạn loại)

Dưới cứu vãn khổ bố đường (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh)

Nếu có ai thấy nghe,

Đều vạc lòng người thương đề

Hết một báo thân này,

Đồng sanh cõi rất Lạc.

(Quỳ xuống chấp hai tay lại chuyển lên ngang ngục tình thực hồi hướng, nguyện):

– nhỏ nguyện lấy công đức này, cúng nhường nhịn lên 3 ngôi tam bảo, 4 ơn thuộc 3 cõi pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

– con xin hồi hướng công đức này nguyện cho quốc thái dân an chúng sinh an lạc thế giới hòa bình.

– Hồi hướng cho toàn bộ các vong linh ở xung quanh đây, các ân oán hồn yểu tử thập một số loại cô hồn đầu ngành cuối bể, không công ty không cửa, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, những oan gia trái chủ các đời nhiều kiếp của bé xả bỏ oán thù, cùng bé niệm phật, được không ít phước báu tốt đẹp, thảy đầy đủ siêu thoát, hồi hướng tới Tây Phương Tịnh Độ.

– Nguyện hồi phía công đức này mang đến cho.. (người mất tên gì nói ra..) được rất nhiều phước báu xuất sắc đẹp sanh về cõi tịnh thổ an nhàn.

– Nguyện hồi hướng công đức này đến thân phụ Mẹ anh chị em em thân bằng quyến thuộc hiện nay tiền của con thân trung khu an lạc, thiện căn tăng trưởng, lâu mạng lâu dài, nghiệp chướng tiêu trừ, tứ đại điều hoà, làm cho lành lánh dữ, nghe biết Phật Pháp, siêng tâm tu hành.

– Nguyện hồi phía công đức này mang lại với Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại đôi bên đồng sinh Tịnh Độ.

– Nguyện mang đến con bố chướng tiêu trừ, bố độc tiêu trừ phúc huệ tăng trưởng, thân trung ương an lạc, tứ đại điều hòa, tâm ý trung nhân Đề tăng trưởng, hết một báo thân này con nguyện sinh về Tây Phương rất Lạc.

– Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

7. Tam từ quy yTự quy y Phật, đương nguyện bọn chúng sanh, thể giải Đại đạo, vạc vô thượng tâm. (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy).

Tự quy y Tăng, đương nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Nghi thức niệm Phật mỗi ngày dành cho tất cả những người ít thời gian tu tập

Đạo Phật rộng lượng với tất cả chúng sinh. Vì chưng vậy đối với những người có ít thời hạn tu tập có thể thực hiện cách thức đơn giản rộng là niệm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật. Vấn đề này giúp chúng ta dễ dàng nhất trọng tâm chánh niệm và an lạc thanh thản.

Thời gian để hành trì niệm Phật A Di Đà bắt đầu khi họ thức dậy vào buổi sáng mai, khi không xuống đất, hãy ngồi thẳng thớm, hít thở phần lớn đặn cùng niệm 10 lần Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm bự tiếng giỏi niệm thầm tùy thuộc vào ý ý muốn của từng người, mà lại một khi câu niệm vẫn trở thành một phần trong trung khu thức của bọn chúng ta, thì tương đối thở họ tự nhiên sẽ an lạc hơn vô cùng nhiều.Sau đó, bọn họ hành trì công trạng này lặp lại 8 lần nữa trong một ngày, tổng số là 9 lần từng ngày. Thời hạn để thực hiện được phép tắc như sau:

Buổi sớm sau thời điểm thức dậyTrước khi sử dụng điểm vai trung phong sángSau khi sử dụng điểm tâmTrước khi ban đầu làm việc chính trong ngàyTrước khi nạp năng lượng trưaSau khi ăn uống trưaTrước khi ăn uống tốiSau khi nạp năng lượng tốiĐọc ghê phật trước lúc ngủ