gồm thể thiết đặt ứng dụng trên android bằng phương pháp click vào chỗ này
*

Lúc ấy nắm Tôn liền vị Thắng Man mà nói kệ :

Ta xưa cầu tình nhân đề

Từng khai thị mang đến bà

Nay bà chạm mặt lại ta

Đời sau cũng tương tự vậy

Đây là tại sao vì sao chỉ vài ba dòng ca ngợi đức Phật của phụ vương mẹ, phu nhân vẫn bộc phát lòng tin thanh tịnh so với đức Phật, rồi phát đại thệ nguyện nhiếp lâu chánh pháp. Chi phí kiếp, trong quá trình còn là người yêu tát ước Phật đạo, Phật đã từng khai thị đến bà, phải nói “Ta xưa cầu người yêu đề, từng khai thị đến bà”. Bà đã từng có lần phát trung khu và từng tu tập.

Bạn đang xem: Có ai muốn làm phu nhân của ta không

Vì đức phật là fan từng nhiếp thọ bà trước đây, bắt buộc kiếp này đúng dòng duyên đức Phật, bà lại bị nhiếp thọ. Nói đúng ra là được nhiếp thọ. Bài toán nhiếp lâu được huân tập những thì bản thân nó cũng chính là lực khiến sự nhiếp thọ càng bền vững. Vị thế, kiếp này được tiên phật nhiếp lâu nữa thì chắc chắn kiếp sau bà cũng khá được nhiếp thọ tiếp. đề nghị nói “Nay bà chạm mặt lại ta, đời sau cũng tương tự vậy”.

Nói kệ xong, trước đại chúng, Phật thọ ký A Niệu Đa La Tam Miệu Tam ý trung nhân Đề cho chiến thắng Man rằng: “Bà ni xưng tán công đức thù thắng của Như Lai, do thiện căn này, trong vô lượng a tăng kỳ kiếp, ở vị trí loài tín đồ và trời thường được làm vua từ bỏ tại, địa điểm thọ dụng số đông được đầy đủ, sinh ra chỗ nào cũng được thấy ta như bây giờ đang xưng tán ta không khác. Sẽ lại cúng nhịn nhường vô lượng rất nhiều chư Phật cầm cố Tôn”.

Đây là lời thọ cam kết của đức Phật. THỌ KÝ, nghĩa của nó tương tự như hai từ CÔNG NHẬN. Việc thọ cam kết này không hẳn Phật mong muốn và phán vậy nên là nó ra như vậy. Chẳng qua bởi vì Phật tất cả cái thấy trong cả từ nhân cho quả ... Nhân sinh sống quá khứ bởi vậy thì quả sinh sống tương lai như vậy. Phật chỉ nói lại phần nhiều gì mình đã thấy. Tiếng nói đó khi nào cũng đúng cho nên nó trở thành khẩu ca ấn chứng, điện thoại tư vấn là thọ ký.

A NIỆU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ là chỉ cho quả vị Phật. Là lúc nhưng ta vẫn sống được hoàn toàn với trung ương Phật của chính mình, là lúc cái mình đó cũng không còn. Đó là cảnh giới “sự sự vô ngại” của thế giới Hoa Nghiêm.

Từ vượt khứ cho đến hiện nay, rồi từ nay cho tới khi thành Phật, phu nhân còn đề nghị trải qua vô lượng vô biên thân. Cõi người cũng có mà cõi trời cũng có. Tuy vậy dù ở chỗ nào thì phu nhân cũng khá được đứng đầu thiên hạ về dòng gọi là TỰ TẠI, bắt buộc nói ĐƯỢC LÀM VUA TỰ TẠI.

TỰ TẠI là ko vướng mắc, không trở nên thứ gì ràng buộc. ước ao tự tại được thì TRÍ PHÂN BIỆT nên hết, phải gồm cái quan sát như huyễn so với thế giới, thân và trọng điểm mà mình đã thọ nhận. Do thế, đúng với chân thành và ý nghĩa của trường đoản cú TỰ TẠI, tức tự tại lẫn cả về thân lẫn tâm, thì nên là hạng tình nhân tát Bất Động Địa, là địa trang bị 8 trong 10 thánh Thập địa, bắt đầu có danh hiệu này.

Song cũng hoàn toàn có thể dựa vào phần lớn duyên phải chăng hơn để có trường đúng theo tự tại. Hành thiện nghiệp của cõi trời tín đồ và nắm vững nhân quả nhưng mà sống, thì không tới được vị thế Bất Động, bản thân vẫn có cuộc sống thường ngày khiến mình được từ tại.

Như 5 giới của tín đồ tại gia chẳng hạn. Giới đầu tiên là KHÔNG SÁT SANH, nếu giảm bớt được việc sát hại cả những sinh vật nhỏ dại thì bản thân sẽ tránh được bịnh tật. Còn không thì tùy cường độ sát, nhưng bịnh chưa tới nỗi vượt nặng nhằm mình chẳng thể tự tại. Ko TRỘM CẮP thì không tàn mạt mang lại nỗi quá bao tay mà hết tự tại. Không TÀ DÂM thì ko bị đau khổ về cảm tình gia đình, cũng là một trong duyên khiến cho mình được từ bỏ tại. Ko nói nhiều, KHÔNG NHIỀU CHUYỆN thì cũng không có duyên khiến cho mình yêu cầu phiền não để không tự tại v.v... đặc biệt quan trọng nhất là làm sao nắm được nhân quả.

Xem thêm: Lời Bài Hát: Linh Hồn Tượng Đá, Túy Ca, Linh Hồn Tượng Đá

NẮM ĐƯỢC NHÂN QUẢ là biết rằng, trong trái đất đây không có gì tất cả quả mà không tồn tại nhân. Anh bị một cái nào đó thì nhất thiết thứ đó phải gồm nguyên do, không ở kiếp này thì sinh hoạt kiếp trước giỏi kiếp trước nữa. Một sự kiện dù tốt hay xấu thì nó luôn có chiếc nhân của nó. Quả xấu vị nhân ác. Quả giỏi vì nhân thiện. Anh không gây nhân ăn trộm thì bao gồm lỡ rớt thứ ra đó, bọn chúng cũng ko thấy nhưng mà lượm. Còn anh đang gây chiếc nhân thụt két thì đựng kỹ bao nhiêu, nó cũng ra đến hết. Không gây nhân xấu thì chắc chắn là không có quả xấu. Còn làm nên nhân xấu thì bao gồm lo nó cũng cứ ra, thành cũng không có gì để đề xuất lo. Cầm cố được nhân đúng như vậy, mình sẽ sở hữu tâm bình tâm với rất nhiều gì xẩy ra cho bản thân dù tốt hay xấu. Cũng không có gì lo lắng hay tính trước tính sau đối với tương lai. Cái mà mình hoàn toàn có thể tính và có tác dụng được trong hiện tại là luôn nghĩ thiện và làm cho thiện. Người dành được những nhân duyên đó, dù không đạt được địa vị Bất Động, cũng chính là vua từ bỏ tại sống cõi đời này.

Xét mang lại trường đúng theo của phu nhân thắng Man. Với thiện căn với trí tuệ mà bà đang có thì dù chưa đạt được địa vị Bất Động, bà vẫn cứ tự tại. Đây là tại sao Phật thọ ký kết cho phu nhân chiến hạ Man trong tương đối nhiều kiếp nghỉ ngơi cõi người và trời, nơi thọ dụng điều được vừa đủ và làm vua trường đoản cú tại. ĐẦY ĐỦ nghĩa là ko thiếu. Dư hay không thì ko biết, nhưng chắc chắn là là ko thiếu. Cứ vật gì là nhu cầu cần thiết cho bản thân thì phu nhân đầy đủ, đủ nhằm phu nhân đã có được sự tự trên về cả thân lẫn tâm.

Một điều hạnh phúc kếch xù nữa của bà là, sanh ra chỗ nào bà cũng rất được thấy Phật. Bởi vì Phật là sở hiện của trường đoản cú tâm bắt buộc ai không thấy là chuyện của ai, Phật có xuất hiện ở đời hay không là chuyện của Phật. Cùng với phu nhân, bao giờ bà cũng được thấy Phật. Không nhập vai thì báo thân, ko báo thân thì pháp thân. Thấy HÓA, BÁO hay PHÁP thì cũng phần đa là thấy Phật. Vấn đề thấy Phật đây cũng là cái duyên góp phu nhân càng thêm từ bỏ tại. Sẽ không có gì để lo lắng khi thấy bên mình luôn có sự phù trợ của chư Phật. Sẽ không tồn tại gì để lo lắng khi quán sát nhân loại này bằng giác tâm. Giác đó là Phật. Trọng điểm vô quái hổ hang thì đương nhiên là bắt buộc tự tại.

Tất cả rất nhiều quả báo giỏi đẹp kia đều khởi đầu từ cái nhân là XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC thù win của Như Lai. Bởi vì sao chỉ xưng tán Như Lai mà được trái báo như thế? Vì vấn đề xưng tán công đức Như Lai của bà xuất phát từ trọng điểm chứ không chỉ có ở miệng. Trọng điểm bà thực sự nghĩ vậy phải miệng bà nói ra như vậy. Vì xuất phát từ tâm, bắt buộc sắc thân cùng trí tuệ của Như Lai đó là mục tiêu nhưng mà bà nhắm đến. Vì khởi nguồn từ tâm buộc phải bà sẽ làm hầu như gì mà lại Như Lai vẫn làm. Bà sẽ phát 13 thệ nguyện, đem đó có tác dụng phương châm sống của mình cho tới ngày thành Phật. Bí quyết sống đó khiến cho các công đức thiện căn khiến cho bà gồm đời sống tự tại bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Thân tâm tự tại thì Phật đề nghị hiện tiền.

Cho nên, mong mỏi được những công đức như phu nhân chiến thắng Man thì buộc phải xưng tán Phật theo kiểu mà phu nhân đã xưng tán. Xưng tán không chỉ có bằng miệng mà cả bởi tâm với thân nữa. Chỉ gồm miệng thôi, còn hành vi lại đi ngược với hồ hết gì Phật đang dạy thì câu hỏi xưng tán ấy chẳng được công đức gì, tất cả khi vươn lên là phỉ báng Phật là đằng khác.

Qua hai vạn a tăng kỳ kiếp, sẽ được thành Phật hiệu là Phổ quang đãng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Cõi nước Phật đó không tồn tại các đường ác và các thứ như đau thương, già, bịnh, khổ ; Ngay cái tên bất thiện và thâm độc đạo cũng không có. Chúng sanh cõi nước kia hình sắc đẹp đoan nghiêm, vừa đủ 5 thứ cảnh vi diệu, tận hưởng toàn sự khoái lạc, hơn hẳn cõi suy giảm Tự trên của chư thiên. Bọn chúng sanh cõi nước đó đều qui thuận Đại thừa. Số đông ai học tập pháp Đại thừa như thế đều được sinh về đó”.

Đây vẫn còn trong lời thọ ký của Phật. A TĂNG KỲ KIẾP là chỉ mang đến khoảng thời gian từ lúc phát trung khu tu hành cho đến lúc thành Phật, ko kể xuể với thời gian vô tận, cơ mà cũng rất có thể là vào một đời, không tốt nhất định. Tổ Đạt Ma dùng 3 độc tham - sảnh - si để ấn định cho mẫu vô số a tăng kỳ kiếp này. Không còn 3 độc rốt ráo thì không còn vô số a tăng kỳ kiếp đó. Phu nhân đang thành Phật cùng với pháp hiệu là Phổ quang Như Lai. 5 THỨ VI DIỆU là chỉ cho việc tịnh diệu vào 5 cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc.

Cõi nước kia chỉ toàn bạn tu theo Đại thừa. Nghĩa là, ai không tu Đại thừa thì không về đó được. “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Phải bao gồm thứ gì là ĐỒNG thì mới tương khớp với nhau, mới tìm đến nhau được. Phật điện thoại tư vấn là đồng nghiệp. Đồng nghiệp ở đó là cùng tu Đại thừa.