*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán cần thu của chúng ta - thông tin tài khoản 131, hạch toán người tiêu dùng trả trước tiền, số tiền quý khách hàng đã trả nợ, số tiền vượt trả lại đến khách hàng, số tiền ưu tiên thanh toán, yêu đương mại cho người mua.

Bạn đang xem: Thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản

1.Tài khoản 131 - phải thu của khách hàng hàng

a) tài khoản này dùng để phản ánh những khoản nợ phải thu và tình trạng thanh toán những khoản nợ cần thu của người tiêu dùng với người tiêu dùng về tiền buôn bán sản phẩm, mặt hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản chi tiêu tài chính, hỗ trợ dịch vụ. Tài khoản này còn dùng để phản ánh những khoản đề nghị thu của tín đồ nhận thầu XDCB với những người giao thầu về khối lượng công tác XDCB đã hoàn thành. Không phản ảnh vào thông tin tài khoản này những nghiệp vụ thu chi phí ngay.

b) Khoản đề nghị thu của khách hàng cần được hạch toán cụ thể cho từng đối tượng, từng nội dung cần thu, theo dõi cụ thể kỳ hạn tịch thu (trên 12 tháng hay là không quá 12 tháng tính từ lúc thời điểm lập báo cáo) và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phải thu là các người tiêu dùng có quan lại hệ kinh tế với công ty về mua sản phẩm, mặt hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ, kể cả TSCĐ, bất động sản đầu tư, những khoản chi tiêu tài chính.

c) bên giao ủy thác xuất khẩu ghi dấn trong thông tin tài khoản này so với các khoản buộc phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như những giao dịch chào bán hàng, cung ứng dịch vụ thông thường.

d) vào hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải thực hiện phân loại những khoản nợ, nhiều loại nợ hoàn toàn có thể trả đúng hạn, số tiền nợ khó đòi hoặc có công dụng không tịch thu được, để có căn cứ khẳng định số trích lập dự trữ phải thu khó đòi hoặc có phương án xử lý đối với khoản nợ đề nghị thu ko đòi được. Khoản thiệt sợ về nợ buộc phải thu khó đòi sau khoản thời gian trừ dự trữ đã trích lập được ghi nhấn vào đưa ra phí cai quản doanh nghiệp vào kỳ báo cáo. Số tiền nợ khó đòi đã giải pháp xử lý khi đòi được, hạch toán vào các khoản thu nhập khác.

đ) Trong quan hệ phân phối sản phẩm, mặt hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp lớn với khách hàng, trường hợp sản phẩm, mặt hàng hóa, TSCĐ, BĐSĐT sẽ giao, thương mại dịch vụ đã hỗ trợ không đúng theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng kinh tế thì fan mua hoàn toàn có thể yêu mong doanh nghiệp tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng đang giao.

Sơ đồ dùng chữ T hạch toán thông tin tài khoản 131

*

2. Kết cấu với nội dung thông tin tài khoản 131

Bên Nợ:

Bên Có:

- Số tiền yêu cầu thu của khách hàng phát sinh vào kỳ khi cung cấp sản phẩm, mặt hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư chi tiêu tài chính;

- Số tiền vượt trả lại mang đến khách hàng;

- Đánh giá chỉ lại các khoản bắt buộc thu của người tiêu dùng là khoản mục chi phí tệ gồm gốc nước ngoài tệ tại thời điểm lập BCTC (trường đúng theo tỷ giá chỉ ngoại tệ tăng so với tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán).

- Số tiền người sử dụng đã trả nợ;

- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;

- Khoản ưu đãi giảm giá hàng phân phối trừ vào nợ đề xuất thu của khách hàng hàng;

- lợi nhuận của số sản phẩm đã phân phối bị người tiêu dùng trả lại (có thuế GTGT hoặc không tồn tại thuế GTGT);

- Số tiền chiết khấu thanh toán và ưu tiên thương mại cho người mua;

- Đánh giá chỉ lại những khoản nên thu của bạn là khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ tại thời khắc lập BCTC (trường hòa hợp tỷ giá ngoại tệ sút so cùng với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Số dư mặt Nợ:Số tiền còn đề nghị thu của khách hàng.

Tài khoản này hoàn toàn có thể có số dư mặt Có:Số dư bên có phản ánh số tiền dìm trước hoặc số đang thu nhiều hơn nữa số yêu cầu thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Lúc lập report tình hình tài chính, phải lấy số dư cụ thể theo từng đối tượng người dùng phải thu của thông tin tài khoản này để ghi cả nhị chỉ tiêu mặt "Tài sản" và bên "Nguồn vốn".

3. Cách hạch toán buộc phải thu quý khách một số nghiệp vụ:

3.1. Khi bán sản phẩm, sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ không thu được ngay bằng tiền (kể các khoản phải thu về tiền bán sản phẩm xuất khẩu của mặt giao ủy thác), kế toán tài chính ghi nhấn doanh thu, ghi:

a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất tỉnh sản chi tiêu thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường, kế toán phản ảnh doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo giá chỉ bán chưa tồn tại thuế, những khoản thuế gián thu đề nghị nộp được tách riêng ngay trong khi ghi nhận lợi nhuận (kể cả thuế GTGT buộc phải nộp theo phương thức trực tiếp), ghi:

Nợ TK 131 - nên thu của khách hàng (tổng giá bán thanh toán)

tất cả TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (giá chưa có thuế)

tất cả TK 333 - Thuế và những khoản bắt buộc nộp bên nước.

b) Trường hợp không tách bóc ngay được những khoản thuế yêu cầu nộp, kế toán tài chính ghi dìm doanh thu bao hàm cả thuế cần nộp. Định kỳ kế toán khẳng định nghĩa vụ thuế buộc phải nộp cùng ghi sút doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

có TK 333 - Thuế và những khoản yêu cầu nộp nhà nước.

3.2. Kế toán tài chính hàng buôn bán bị quý khách trả lại:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá bán chưa xuất hiện thuế)

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản cần nộp đơn vị nước (số thuế GTGT của hàng chào bán bị trả lại)

có TK 131 - buộc phải thu của khách hàng hàng.

3.3. Kế toán tách khấu thương mại dịch vụ và giảm ngay hàng bán

a) Trường thích hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm ngay hàng bán đã ghi tức thì trên hóa đơn bán hàng, kế toán tài chính phản ánh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu, giảm ngay (ghi dấn theo doanh thu thuần) cùng không phản chiếu riêng số tách khấu, sút giá;

b) Trường phù hợp trên hóa đơn bán sản phẩm chưa diễn đạt số tiền ưu đãi thương mại, giảm giá hàng chào bán do quý khách chưa đủ điều kiện để thừa hưởng hoặc chưa khẳng định được số đề xuất chiết khấu, giảm ngay thì lệch giá ghi dấn theo giá chưa trừ chiết khấu (doanh thu gộp). Sau thời gian ghi thừa nhận doanh thu, nếu khách hàng đủ điều kiện được hưởng tách khấu, giảm giá thì kế toán đề xuất ghi dìm riêng khoản phân tách khấu áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá để định kỳ kiểm soát và điều chỉnh giảm lợi nhuận gộp, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản nên nộp bên nước (số thuế của hàng giảm giá, chiết khấu thương mại)

có TK 131 - đề nghị thu của người tiêu dùng (tổng số tiền giảm giá).

3.4. Số phân tách khấu giao dịch thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định, trừ vào số tiền nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 111 - tiền mặt

Nợ TK 112 - Tiền gởi Ngân hàng

Nợ TK 635 - giá cả tài chính (Số tiền ưu đãi thanh toán)

có TK 131 - yêu cầu thu của khách hàng.

Xem thêm: Tôi Tỏa Sáng Khoi My - Tỏa Sáng Những Giấc Mơ

3.5. Nhận thấy tiền do khách hàng trả (kể cả chi phí lãi của số nợ - nếu như có), thừa nhận tiền ứng trước của chúng ta theo hợp đồng bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,....

có TK 131 - nên thu của khách hàng

có TK 515 - Doanh thu chuyển động tài bao gồm (phần tiền lãi).

3.6. Phương thức kế toán những khoản phải thu của nhà thầu so với khách hàng tương quan đến hòa hợp đồng xây dựng:

a) Trường hòa hợp hợp đồng xây dựng chế độ nhà thầu được thanh toán theo giá trị cân nặng thực hiện, khi công dụng thực hiện đúng theo đồng xây dừng được khẳng định một cách an toàn và tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán phải khởi tạo hóa solo trên các đại lý phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, địa thế căn cứ vào hóa đơn, ghi

Nợ TK 131 - phải thu của khách hàng

có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

có TK 3331 - Thuế GTGT đề xuất nộp (33311).

b) Khoản tiền thưởng thu được từ người tiêu dùng trả phụ thêm cho nhà thầu khi triển khai hợp đồng đạt hoặc vượt một số trong những chỉ tiêu ví dụ đã được ghi trong đúng theo đồng, ghi:

Nợ TK 131- phải thu của khách hàng

tất cả TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

có TK 3331 - Thuế GTGT buộc phải nộp (33311).

c) Khoản bồi hoàn thu được từ người tiêu dùng hay các bên khác nhằm bù đắp mang lại các giá cả không bao gồm trong giá trị hợp đồng (như sự chậm rì rì trễ, không đúng sót của khách hàng và những tranh chấp về các chuyển đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi:

Nợ TK 131 - cần thu của khách hàng hàng

gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

d) Khi cảm nhận tiền thanh toán trọng lượng công trình ngừng hoặc khoản ứng trước từ khách hàng hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

bao gồm TK 131 - buộc phải thu của khách hàng hàng.

3.7. Ngôi trường hợp quý khách không thanh toán bằng chi phí mà thanh toán giao dịch bằng sản phẩm (theo phương thức hàng thay đổi hàng), địa thế căn cứ vào quý giá vật tư, sản phẩm hoá nhận thảo luận (tính theo giá trị hợp lý ghi vào Hoá 1-1 GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng của khách hàng hàng) trừ vào số nợ yêu cầu thu của khách hàng hàng, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, đồ vật liệu

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 - sản phẩm hóa

Nợ TK 611- mua sắm (hàng tồn kho kế toán theo phương pháp KKĐK)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

có TK 131 - yêu cầu thu của khách hàng.

3.8. Trường hòa hợp phát sinh khoản nợ phải thu cực nhọc đòi thực sự chẳng thể thu nợ được nên xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xóa nợ, ghi:

Nợ TK 229 - dự trữ tổn thất tài sản (2293) (số đang lập dự phòng)

Nợ TK 642 - bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp (số không lập dự phòng)

tất cả TK 131 - cần thu của khách hàng hàng.

3.9. Kế toán khoản buộc phải thu về giá thành ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu:

Nợ TK 131 - đề nghị thu của khách hàng

gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (5113)

gồm TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33311)

3.10. Khi phát sinh doanh thu, thu nhập cá nhân khác bởi ngoại tệ không thu được tiền của khách hàng, địa thế căn cứ vào tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời gian phát sinh, ghi:

Nợ TK 131 – (tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh)

gồm TK 511, 711 (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh)

3. 11. Khi thừa nhận tiền trước của người tiêu dùng bằng ngoại tệ để cung cấp dịch vụ thiết bị tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

- Kế toán đề đạt số tiền dìm trước của người tiêu dùng theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời khắc nhận ứng trước, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122)

bao gồm TK 131- đề nghị thu của khách hàng hàng.

- Khi chuyển nhượng bàn giao vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho những người mua thì phần nợ đề nghị thu, doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền dìm ứng trước được ghi dấn theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời khắc nhận ứng trước và phần nợ nên thu, doanh thu, thu nhập tương xứng với số tiền còn sót lại được ghi nhấn theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời khắc phát sinh doanh thu, thu nhập, ghi:

Nợ TK 131 – phải thu của khách hàng.

gồm TK 511, 711

3.12. Khi thu nợ bắt buộc thu của khách hàng bằng ngoại tệ:

- Trường phù hợp bên tài giỏi khoản phải thu của người tiêu dùng áp dụng tỷ giá chỉ ghi sổ nhằm quy thay đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời khắc thu nợ)

Nợ TK 635 – giá cả tài chính (Nếu lỗ tỷ giá ân hận đoái)

tất cả TK 131 – cần thu của bạn (tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

có TK 515 – Doanh thu vận động tài chủ yếu (Nếu lãi tỷ giá hối hận đoái).

- Trường phù hợp bên có tài khoản đề xuất thu của người sử dụng áp dụng tỷ giá bán giao dịch thực tiễn để quy thay đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán:

+ lúc thu các khoản nợ đề nghị thu của khách hàng, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian thu nợ)

gồm TK 131 – yêu cầu thu của chúng ta (tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian thu nợ)

+ Ghi dìm chênh lệch tỷ giá: việc ghi dìm chênh lệch tỷ giá hối đoái tạo ra trong kỳ được thực hiện đồng thời tại thời gian thu nợ hoặc định kỳ phụ thuộc vào đặc điểm chuyển động kinh doanh với yêu cầu cai quản của DN:

+ Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 - chi phí tài thiết yếu (chênh lệch thân tỷ giá chỉ ghi sổ của khoản nợ phải thu lớn hơn tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian thu nợ)

bao gồm TK 131 – bắt buộc thu của khách hàng hàng

+ nếu như phát có lời chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 131 – nên thu của khách hàng hàng

có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. (chênh lệch thân tỷ giá chỉ ghi sổ của khoản nợ phải thu bé dại hơn tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian thu nợ)

3.10. Khi lập report tài chính, số dư nợ cần thu của doanh nghiệp là khoản mục chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ được review theo tỷ giá giao dịch chuyển tiền trung bình trên thời điểm thời điểm cuối kỳ kế toán:

- trường hợp tỷ giá bán ngoại tệ tăng đối với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 131 - yêu cầu thu của khách hàng

có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái .

- nếu như tỷ giá ngoại tệ giảm so cùng với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (4131)

tất cả TK 131 - cần thu của khách hàng.

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán.Kế toán Thiên Ưng là 1 trong đơn vị dạy dỗ học thực hành thực tế kế toán thực tế hàng đầu tại Hà Nội: dạy lập BCTC, Quyết toán thuế thời điểm cuối năm trực tiếp trên giấy tờ thực tế