Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết lập app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra tự điển dễ ợt khi hiểu văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, người học rộng lớn biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ điển máy tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển bộc lộ
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thứ tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích đúng theo
machine dictionary : từ điển máy
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : tự điển chuyển vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Vân Hugo Là Ai? Tiểu Sử Mc Thanh Vân Hugo Là Ai? Tiểu Sử Mc Thanh Vân Hugo

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish